Samorząd Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Samorząd Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Stypendia

Na naszej uczelni studenci mogą ubiegać się o następujące stypendia:

•     stypendium socjalne (wypłacane także dla studentów już 1 roku)

•     stypendium na wyżywienie

•     stypendium mieszkaniowe

•     stypendium dla osób niepełnosprawnych

•     stypendium za wyniki w sporcie i nauce

•     zapomogi

Stawki stypendium w roku akademickim 2009/2010:

Stypendium socjalne

Dochód w rodzinie* (w zł)                   Stawki stypendium

do 400,00 (na osobę)                                 440,00 zł

od 400,01 do 450,00                                 390,00 zł

od 450,01 do 500,00                                 330,00 zł

od 500,01 do 572,00                                280,00 zł

*dochód w rodzinie przypadający na 1 osobę

Stypendium na wyżywienie

Dochód w rodzinie* (w zł)                   Stawki stypendium

do 400,00                                                   160,00 zł

od 400,01 do 450,00                                 140,00 zł

od 450,01 do 500,00                                 120,00 zł

od 500,01 do 572,00                                 100,00 zł

Stypendium naukowe

Średnia ocen                                        Stawki stypendium

4,20 – 4,39                                                 190,00 zł

4,40 – 4,59                                                 290,00 zł

4,60 – 4,79                                                  390,00 zł

4,80 i więcej                                               500,00 zł

Stypendium sportowe

Miejsce zajęte w rozgrywkach           Stawki styp.

I                                                            280,00 zł

II                                                          240,00 zł

III                                                          190,00 zł


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack