stypendium Rektora dla najlepszych studentów Drukuj
poniedziałek, 28 listopada 2011 20:00

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów


Jak sprawdzić ? 

1. -> zalogowac się w wirtualnym dziekanacie i w zakładce FINANSE/ŚWIADCZENIA  widnieje informacja o przyznanym stypendium, kwocie i terminie do kiedy będzie wypłacane. 


2. -> lista zakwalifikowanych