LETNIA SZKOŁA W TARNOPOLU Drukuj
poniedziałek, 16 kwietnia 2012 07:53

Wzorem lat ubiegłych Państwowy Uniwersytet Medyczny w Tarnopolu (Ukraina), zaprasza 3 studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach do uczestnictwa w Międzynarodowej Letniej Szkole, która odbędzie się w dniach 20 – 30 lipca 2012 roku w Tarnopolu. 
Uczelnia ukraińska pokrywa koszty związane z transportem studentów z miejsca przyjazdu na Uniwersytet i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia. Pokrycie kosztu podróży na Ukrainę leży w gestii uczestników.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Działu ds. Studiów i Studentów (ul. Poniatowskiego 15, V piętro, pok. 503, Michał Henke)
O kwalifikacji decyduje średnia ocen uzyskanych w roku akademickim 2010/2011 oraz udokumentowana działalność naukowa.
Chętni proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1. kserokopia legitymacji studenckiej,

2. zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej w roku akademickim 2010/2011,

3. dokumenty potwierdzające działalność naukową.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 8 maja 2012 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.