Regulacja kwestii udostępniania dokumentacji medycznej studentom Drukuj
Wpisany przez Paweł Pęcak   
środa, 09 września 2015 22:12

Informujemy, że Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wprowadził aneksy do umów zawartych ze Szpitalami Klinicznymi SUM, regulujące kwestię udostępniania dokumentacji medycznej dla nauczycieli akademickich i studentów Uczelni w celu realizacji pracy naukowych.

Zgodnie z wprowadzonym ww. aneksami zakresem regulacji, możliwość udostępniania studentom przez Szpitale Kliniczne SUM dokumentacji medycznej w celach naukowych, może nastąpić po potwierdzeniu zasadności przez promotora/opiekuna koła naukowego, wyłącznie na Wniosek Dziekana właściwego Wydziału skierowany do Dyrektora danego Szpitala.

Zgoda Dyrektora Szpitala na udostępnienie dokumentacji medycznej zawiera imienne upoważnienie studenta SUM oraz zakres udostępnienia. Dane udostępniane są bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.